Konektory

Konektory musí zajistit spolehlivý přenos energie a signálů - zvládání vysokých napětí, povětrnostních vlivů a náročných podmínek železniční dopravy. Konektory od firmy Schaltbau jsou speciálně navrženy tak, aby splňovaly tyto požadavky: Kde jsou bezpečnost a zdraví lidí závislé na technologii - jako v dopravě, strojírenství, osvětlení, zpracování potravin, nabíjení baterií, těžebních nebo v námořních aplikacích – jsou robustní vysokonapěťové konektory Schaltbau první volbou.

Přenos signálů