Drážní technologie

Spínání a řízení při maximálním zatížení

Produkty Schaltbau se nacházejí v železničních vozidlech po celém světě, zajišťují bezpečnost a komfort v náročných provozních podmínkách železnic: spínají, připojují a řídí elektrické systémy a splňují všechny požadavky na kvalitu, spolehlivost a životnost.

Produkty Schaltbau úspěšně slouží pro komplexní systémy napájení, splňující bezpečnostní požadavky na moderní dveřní systémy, stejně jako platné normy UIC pro železniční konektory. Řídící pulty a provozní koncepce, které odpovídají bezpečnostním normám železničních systémů, jsou vyvíjeny podle požadavků zákazníků. Spolu s vysokorychlostními řídicími a signalizačními zařízeními jsou nasazeny v mnoha typech železničních vozidel.

Společnost Schaltbau po desetiletí získala důvěru železničního průmyslu jako specializovaného dodavatele zařízení, který realizoval nespočet aplikací pro železniční provozovatele a výrobce.