New Energy

Spínací přístroje pro obnovitelné zdroje energie

Změna klimatu a omezená dostupnost fosilních zdrojů energie znamenají pro svět přechod k obnovitelné energii. Jako mezinárodně založená společnost využíváme rozsáhlé zkušenosti s průmyslem a trhem v oblasti řešení pro obnovitelné zdroje energie, které umožňují tuto změnu: od palivových článků po mobilní a stacionární energetické skladovací systémy, od solárních systémů a větrných turbín.

Větší energetická účinnost hraje na tomto dynamickém trhu důležitou roli. Toho je dosaženo především zvýšením provozního napětí.

Společnost Schaltbau vyvinula speciální střídavé a stejnosměrné spínací přístroje právě pro tento účel. Spínací přístroj může bezpečně zpracovávat vysoké napětí a oblouk, který se vyskytuje v aplikacích stejnosměrného proudu, aby spolehlivě zajistil vypnutí v případě nouze.

V úzké spolupráci s našimi zákazníky vyvíjíme řešení pro efektivnější, ekologičtější konverzi, skladování a využití energie. Naši zákazníci dostávají speciální řešení, která zajišťují vysokou účinnost a bezpečnost svých systémů pro obnovitelné zdroje energie.