Drážní zařízení

Moderní a efektivní dopravní systémy vyžadují bezpečná železniční vozidla s nízkými prostoji a údržbou. Rozhodujícím faktorem je zde kvalita a spolehlivost použitých komponent. Elektroinstalace Schaltbau pro kolejová vozidla plně splňují tyto požadavky výrobců OEM a provozovatelů železnic. Používají se v železničních vozidlech po celém světě, kde zajišťují bezpečný a plynulý provoz v drsném železničním prostředí.

Přehled drážního zařízení